Αιολικά Πάρκα

Η εταιρία διαθέτει μακρά εμπειρία στον χώρο των Αιολικών Πάρκων, ενώ είναι ιδιαίτερα ευρύς ο κατάλογος έργων για τα οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη ή επιμέρους τμήματα αυτής. Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελετητή και τεχνικού συμβούλου σε κάθε φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Μέσα από μια βαθιά και λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων της συγκεκριμένης αγοράς, η PADEV διερευνά και αναζητά νέες ευκαιρίες για μια επιτυχημένη ανάπτυξη νέων έργων αιολικών πάρκων. Μέσα από το δίκτυο Μηχανικών που διαθέτει, η εταιρεία μας δύναται να ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την αδειοδοτική διαδικασία ενός τέτοιου έργου. 

 Οι ενέργειες αυτές αφορούν :

  • τον αναλυτικό έλεγχο καταλληλότητας της θέσης 
  • τον τεχνικό έλεγχο αδειοδοτημένων ή και αιολικών πάρκων σε λειτουργία
  • τη μελέτη βιωσιμότητας του έργου
  • τη διεξαγωγή  μετρήσεων αιολικού δυναμικού
  • την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού και εκπόνηση ενεργειακών μελετών
  • τη βελτιστοποίηση χωροθέτησης των ανεμογεννητριών
  • την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών 
  • την εκπόνηση μελετών οδοποιίας, μελετών ηχητικής και οπτικής όχλησης
  • τη δημιουργία φωτορεαλιστικών απεικονίσεων

01 Τεχνικός Έλεγχος και Αξιολόγηση Έργου

Ειδικότερα, για τον Τεχνικό έλεγχο και Αξιολόγηση ενός Αιολικού Πάρκου, αρχικά πραγματοποιείται προκαταρκτική τεχνική αξιολόγηση του έργου σύμφωνα με τους φακέλους και τις μελέτες του έργου. 

Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η εκτίμηση του αιολικού δυναμικού με τη χρήση ειδικού λογισμικού (WindPro). Για την ενεργειακή μελέτη θα χρησιμοποιηθούν τα ανεμολογικά δεδομένα από τους διαθέσιμους ανεμολογικούς μετρητικούς ιστούς.

Παράλληλα πραγματοποιείται ενδελεχής έλεγχος όλων των επιμέρους αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ του φορέα του έργου με σκοπό την εξακρίβωση δυσμενών παραμέτρων που πιθανώς να εμποδίσουν την υλοποίηση του αιολικού πάρκου ή δυνητικά θα αυξήσουν το κόστος υλοποίησης του. Το σύνολο των επιμέρους στοιχείων που συλλέγονται από τις διαθέσιμες μελέτες, τους τεχνικούς και οικονομικούς παραμέτρους καθώς και από την εκτιμώμενη ενεργειακή παραγωγή οδηγούν στην εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου προκειμένου για την ανάλυση και εκτίμηση βιωσιμότητας κάθε επιμέρους εξεταζόμενου έργου. Πέρα από τον έλεγχο των ως άνω θα πραγματοποιείται αυτοψία στο πεδίο για εξαγωγή συμπερασμάτων και τον έλεγχο των μελετών.

Ο παραδοτέος φάκελος περιλαμβάνει πάσης φύσεως συμπεράσματα και τεκμήρια που αφορούν την εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου, ενώ ταυτόχρονα αυτά θα αποτελέσουν εργαλεία που εξυπηρετούν τον ενδιαφερόμενο φορέα. Το σύνολο των συμπερασμάτων που εξάγονται σχετικά με την υλοποίηση της επένδυσης αλλά και τη βιωσιμότητα του Αιολικού Πάρκου παρουσιάζονται σε κατάλληλα δομημένη έκθεση.  

02 Αιολικό Δυναμικό και Ενεργειακές Μελέτες

Η εκτίμηση του αιολικού δυναμικού θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ειδικού λογισμικού (ΕΜD WindPro). Για την ενεργειακή μελέτη γίνεται χρήση των διαθέσιμων ανεμολογικών δεδομένων από ανεμολογικούς μετρητικούς ιστούς. Επιπλέον, θα πραγματοποιείται συσχέτιση με μακροχρόνια δεδομένα μετρήσεων.

  
Κατά την ενεργειακή προσομοίωση πραγματοποιούνται τα παρακάτω:
• Παραγωγή αιολικού χάρτη της περιοχής ενδιαφέροντος,
• Εκτίμηση του αιολικού δυναμικού,
• Υπολογισμός της ετήσιας ενεργειακής παραγωγής του αιολικού σταθμού για τους κατάλληλους τύπους ανεμογεννητριών.
Η ενεργειακή μελέτη θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
• Περιγραφή της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας
• Περιγραφή της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος
• Περιγραφή των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν
• Παρουσίαση ενεργειακών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την προσομοίωση
• Ανάλυση αποτελεσμάτων και εκτίμηση ενεργειακών απωλειών
• Σύγκριση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν για τους τύπους μηχανής
• Υπολογισμός αβεβαιότητας του ενεργειακού αποτελέσματος που προκύπτει από το σύνολο των παραμέτρων που εισάγονται στο μοντέλο προσομοίωσης.
• Τα πλήρη αποτελέσματα της προσομοίωσης
• Μοντελοποίηση των Α/Γ σε υπόβαθρο Google earth, στο ανάγλυφο του οποίου θα παρουσιάζεται ο αιολικός χάρτης της περιοχής ενδιαφέροντος.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία και για να σας βοηθήσουμε να βρείτε εύκολα αυτό που ψάχνετε. Επιπλέον, αναλύουμε την επισκεψιμότητα και ενισχύουμε την ασφάλεια της πλατφόρμας, ώστε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας σε ένα περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Ελέγξτε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις  εδώ.

Απορρίψη όλων
Αποδοχή όλων
trigger cookie icon
Scroll to Top