Νέο πιστοποιητικό Αιολικού Δυναμικού για την Padev

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαπίστευσης της PADEV ΜΕΠΕ κατά ISO 17025:2017 για την εκπόνηση πιστοποιημένων μετρήσεων Αιολικού Δυναμικού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-12-1:2017. Το νέο πιστοποιητικό της εταιρείας μας, με αρ. 1125-3 θα είναι σε ισχύ έως τον Μάιο 2027.