• Photo Gallery

Εταιρικά Νέα

24-11-2010   Εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης στα δίκτυα διανομής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής

Απόφαση για τη θεσμοθέτηση ενός καθεστώτος εγγυοδοσίας που θα διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής δεν θα καθυστερούν αδικαιολόγητα την υλοποίηση των έργων τους δεσμεύοντας ηλεκτρικό χώρο εις βάρος άλλων ενδιαφερομένων υπογράφηκε από την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη. Η εξουσιοδότηση για την έκδοση της Απόφασης δίνεται στο άρθρο 3 του νέου νόμου 3851 για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ που τέθηκε σε εφαρμογή στις αρχές Ιουνίου 2010.

Από την υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εξαιρούνται οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ:

Οι παραγωγοί που εμπίπτουν στο καθεστώς εγγυοδοσίας οφείλουν να προσκομίσουν κατά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης του σταθμού τους με τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, εγγυητική επιστολή που το ύψος της σε ευρώ είναι ίσο με το γινόμενο της ονομαστικής ισχύος του σταθμού (σε kW) επί 150 (ευρώ / kW).

Στον ίδιο χρόνο οι παραγωγοί οφείλουν να προσκομίσουν επιστολή κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος για τη χρηματοδότηση της επένδυσης τους.

Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν φροντίσει να ηλεκτριστούν οι εγκαταστάσεις του σταθμού του μέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, η εγγυητική του επιστολή καταπίπτει υπέρ του Διαχειριστή, αλλιώς του επιστρέφεται αμέσως μετά την ηλέκτριση. Φυσικά, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει μόνο στην περίπτωση που η καθυστέρηση οφείλεται στον παραγωγό και όχι σε δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη που συνεπάγεται την αναστολή των εργασιών εγκατάστασης.

Η απαίτηση για την τραπεζική επιστολή «κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση της επένδυσης» έχει στόχο την προστασία των ίδιων των παραγωγών από τον κίνδυνο να μην εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση σε εύλογο χρονικό διάστημα και να καταπέσει η εγγυητική τους.

Η Υπουργική Απόφαση «Εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης στα δίκτυα διανομής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής».

http://www.ypeka.gr/Default.as

eggyodosia.pdf